Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

  • De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; Download
  • Op internationaal vervoer: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), en aanvullend daarop voornoemde AVC; Download
  • De Logistieke Service Voorwaarden 2014 gedeponeerd door FENEX (de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) en TLN (Transport en Logistiek Nederland), ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014; Download
  • Aanvullend op bovengenoemde voorwaarden: de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 2 juli 2002, aktenr. 69/2002.; Download